آموزش تهیه و توزیع خوراک دام

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ با عنایت به اهمیت تهیه و توزیع خوراک و لزوم آموزش کارکنان مرتبط در این امر خطیر، کلاس آموزشی رعایت دستورالعل های خوراک سازی و توزیع خوراک جهت کارکنان تهیه و توزیع خوراک واحد دامپروری شرکت در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با همکاری دانشگاه اراک برگزار گردید.