آموزش روش های نوین مدیریت کنترل آب

با تلاش واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک و بنا بر اعلام نیاز آموزشی واحد کشاورزی، کلاس آموزشی روش های نوین مدیریت کنترل آب جهت کارکنان واحد کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی اراک در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار گردید و برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی مذکور مدرک صادر خواهد گردید.