شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد کلیه سالن های سردخانه زرین دشت (بالای صفر) خود به ظرفیت ۱۲۵۰ تن را به مدت یک سال از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره دهد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به نشانی سردخانه زرین دشت واقع در کرج، جاده قزوین، بعد از پلیس راه، شهر چهارباغ، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی گلستان ۹ مراجعه نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۵۶۳۴۴۴-۰۲۶ مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده در مزایده:۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ، واریز نقدی به حساب شرکت و یا از محل مطالبات.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶.
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در کمیسیون معاملات شرکت.
بازگشایی پاکات در کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضا کمیسیون و غیر حضوری انجام میپذیرد.