به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در تاریخ ۱۵ خرداد ماه عملیات برداشت محصول گندم مزرعه واحد ایوانکی از سطح ۲۵ هکتار با دستگاه کمباین نیوهلند آغاز گردید و محصول گندم تولیدی به میزان حدود ۱۵۶ تن به سیلوی گرمسار تحویل گردید. همچنین کلش تولیدی پرس و جمع آوری شد.