به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ جلسه کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۲۰ خرداد ماه با حضور هیئت مدیره محترم و حسابرسان مستقل در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید و مسائل مهم حسابرسی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.