شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۸۵ رأس گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تعداد ۱۰ رأس تلیسه کشتارگاهی و ۴۰ رأس گوسفند بره نر را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲- ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ مراجعه نمایند.