خرید و تخلیه ی ذرت علوفه ای

با تلاش و همت واحدهای بازرگانی و تولید دامپروری شرکت زرین خوشه اراک، مقدار حدود ۶۰۰۰ تن ذرت علوفه ای مورد نیاز واحد دامپروری از شهر دزفول خریداری و اواخر خرداد ماه سال جاری در محل سیلوهای واحد دامپروری اراک تخلیه و سیلو گردید.