برگزاری جشن و پذیرایی به مناسبت عید غدیر

به مناسبت فرا رسیدن عید امامت و ولایت، شورای امور فرهنگی شرکت زرین خوشه اراک ضمن فضاسازی و آذین بندی فضای ورودی و اداری شرکت، در روز عید غدیر اقدام به برگزاری جشن و پذیرایی با شربت و کیک از کارکنان شرکت نمود.