انتخاب شرکت به عنوان تولید کننده نمونه

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ با همت و تلاش واحد کشاورزی شرکت در زمینه ارتقای شاخص های فنی تولید محصول جو، طی مراسمی شرکت زرین خوشه اراک به عنوان تولید کننده نمونه جو آبی در سطح استان مرکزی توسط استاندار محترم مرکزی و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی معرفی گردید.