کلاس آموزشی مبارزه با اضطراب و کنترل خشم

با تلاش واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک؛ کلاس آموزشی مبارزه با اضطراب و کنترل خشم در محیط کار در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه به مدت چهار ساعت برای کارکنان شرکت در سالن اجتماعات با همکاری بسیج کارگری شهرستان اراک برگزار گردید و برای همه شرکت کنندگان در دوره مذکور گواهی حضور صادر خواهد شد. امید است برگزاری آموزش های روانشناسی در ارتقای سلامت روانی کارکنان و کاهش آسیب های احتمالی محیط کار تأثیرگذار باشد.