آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه خرید فریم های فری استال و ریل معاینه

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد خرید فریم های فری استال و ریل معاینه طرح توسعه دامداری خود را از […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه خرید و حمل و نصب تجهیزات کارخانه تولید خوراک

رکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خرید و حمل و نصب تجهیزات کارخانه تولید خوراک کنسانتره ۱۵ تن در […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه خرید و حمل و نصب سازه سیلوهای فلزی انبار غلات

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خرید و حمل و نصب سازه سیلوهای فلزی انبار غلات به تعداد ۳ […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مزایده فروش ۸۰ رأس گوساله نر

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۸۰ رأس گوساله نر شیرخوار و شیر گرفته را از طریق مزایده به فروش برساند […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مزایده فروش۱۱ رأس تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۱۱ رأس تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی خود را از طریق مزایده به فروش برساند ، […]
آبان ۲۲, ۱۴۰۲

آگهی مزایده فروش ۳۱ رأس گاو آبستن داشتی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۳۱ رأس گاو آبستن داشتی خود را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا […]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عملیات احداث سیلوی زیر زمینی ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث سیلوی زیر زمینی ذرت علوفه ای به تعداد ۴ عدد به متراژ […]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عملیات احداث فونداسیون و کف سازی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث فونداسیون و کف سازی ۴ دستگاه سوله هانگار به مساحت ۷.۵۰۰ مترمربع […]
شهریور ۲۹, ۱۴۰۲

آگهی مناقصه عملیات احداث مخزن آب بتنی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث مخزن آب بتنی به حجم ۲.۰۰۰ متر مکعب و تاسیسات مربوطه مربوطه […]