تیر ۶, ۱۴۰۳

آگهی مزایده فروش ۸۵ رأس گوساله

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۸۵ رأس گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تعداد ۱۰ رأس تلیسه کشتارگاهی […]
تیر ۶, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عملیات ساخت مخازن

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عملیات ساخت مخازن بتنی روباز (نوبت اول)

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۳

آگهی مزایده اجاره سردخانه (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد کلیه سالن های سردخانه زرین دشت (بالای صفر) خود به ظرفیت ۱۲۵۰ تن را به مدت […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۳

آگهی مزایده فروش دام کشتارگاهی

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد تعداد ۷۱ رأس گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و تعداد ۱۰۰ رأس تلیسه آبستن […]
خرداد ۶, ۱۴۰۳

آگهی مزایده فروش دستگاه مینی بوس هیوندای

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای (مدل ۱۳۸۲) را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا […]
خرداد ۶, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عملیات خرید و حمل و اجرا فونداسیون سوله انبار کنسانتره طرح توسعه دامداری

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق […]
خرداد ۶, ۱۴۰۳

آگهی مناقصه عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق […]
خرداد ۶, ۱۴۰۳

آگهی مزایده اجاره سردخانه زرین دشت

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد کلیه سالن های سردخانه زرین دشت (بالای صفر) خود به ظرفیت ۱۲۵۰ تن را به مدت […]